Projektovanie, realizácia, servis

  • Poplachové systémy narušenia (PSN, EZS)
  • Kamerové systémy (CCTV)
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Štruktúrované kabeláže
  • Vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • Elektrické prípojky k rodinným domom